A Közösség célja

1. A Szentlélek erejével tanuságot tenni a feltámadt Jézus Krisztusról, és hírdetni az Õ evangéliumát.

2. Minnél több embert elvezetni Jézushoz.

3. A lelki megújulás elõmozdítása az egyházban, elsõsorban a saját egyházmegyénkben.

4. Segíteni más imaközösségek, imacsoportok létrejöttét és fejlõdését, függetlenül attól, hogy azok az egyházon belül milyen lelkiséghez tartoznak vagy óhajtanak tartozni.

5. Az egyház ökumenikus törekvéseinek az elõremozdítása .

magyar