Magunkról

Közösségünk értékei

1. Krisztus  központú- Jézus Krisztus áll a középpontban.

 • Személyes és közösségi életünk középpontjában Jézus Krisztus áll.
 • Szívügyünk a Szentírás rendszeres olvasása, az evangélium megélése és továbbadása
 • Isten dicsőítése és imádása a közösség életében fontos szerepet tölt be..
 • Ennek szellemében igyekszünk tartózkodni a súlyos-különösen a megkötözöttséget okozó-bűnöktől (okkultizmus, káros szenvedélyek és a 6.parancs elleni bűnök) és ezek ellen elkötelezetten harcolunk is a környezetünkben és a világban.

2. Karizmatikus

 • Közösségileg és egyénileg egyaránt figyelünk a Szentlélek vezetésére.
 • Bátorítjuk tagjainkat, hogy ismerjék fel és használják Istentől kapott ajándékaikat és karizmáikat.                            

 3.Az egyhazunkhoz való hűség és az ökumenizmus

 • Másfelekezetü testvéreink elfogadása, másságuk tisztelete és együttműködés velük Isten országának építésére.
 • Saját egyházunkhoz való hűség, tanításához és identitásunkhoz való ragaszkodás.

4. Elkötelezettség

 • Hisszük, hogy egyénileg és közösségileg is Isten hívott meg minket és, hogy velünk terve van.
 • A világos elköteleződés a mi válaszunk Isten elhívására. Elkötelezettségünk kitűnik egymással való szeretetteljes kapcsolatunkban, a közösség értékeihez és víziójához való hűségben, a közösségi életben való aktív részvételünkben: találkozókon, kiscsoportos összejöveteleken, a közösség számára szervezett képzéseken, a szolgálatba való bekapcsolódasunk és az anyagi hozzájárulasunk által, valamint a vezetőkkel való együttműködésünkből.

5. Törődés

 • A közösségi életünk olyan kell legyen,  hogy úgy  a közösség tagjai, mint pedig azok, akik fele szolgálunk, lelkileg növekedhessenek, részük lehessen  belső gyógyulásban és fizikaiban is, személyiségük pedig alakuljon Isten akarata szerint. 
 • Lehetőséget kell adnunk különböző anyagi hátterrü és életkoru személyeknek, hogy megtalálhassák helyüket a közösségben. Fontos, hogy megosszuk a felelősséget a következő generációval is.
magyar