Okkultizmus – Formális bálványimádás

I. Fogalom meghatározás és bibliai alapok

Az okkultizmus olyan rejtett dolgok megismerésére irányuló próbálkozás, amit az ember a természetes megismerés eszközeivel nem tud feltárni és a zsidó-keresztény kinyilatkoztatásban sem talál meg.

Miért van elrejtve:

Hogy megértsük a dolgot, egy példát fogunk használni az atyai gondoskodással kapcsolatban. Melyik a jó szülő az engedékeny, amelyik mindent megenged, vagy az amelyik féltő szeretettel vigyáz a gyermekére és oltalmazza a veszélyektől? Sokszor a gyermek nem érti miért nem szabad valamihez hozzányúljon... – pl. a konnektorhoz. A falban van két érdekes lyuk, vajon mi lehet benne? Persze mondta apuka vagy anyuka, hogy nem szabad, de hát semmi veszélyes nincs benne, nem szúr, nem forró és úgy néz ki, hogy az anyuka kötőtűje pont belefér... olyan rosszak ezek a szülők, minden jótól eltiltanak. Istennel szemben mi is olyanok vagyunk, mint a gyermekek. A gyerekeknek ez a világ új és a megismerése veszélyekkel jár ezért szükségük van arra, hogy a szerető szülő akik már jól ismerik ezt a világot, hiszen már régen élnek benne, vigyázzanak rájuk, szabályokat vagy tilalmakat hozzanak annak érdekében, hogy megóvják gyermekeiket sokszor az ártalmatlannak de annál érdekesebbnek tűnő valójában veszélyes dolgoktól. Számunkra ugyanilyen új a szellemvilág, amelyben egyáltalán nem mozgunk még otthonosan, sok nagyon érdekes és vonzó dolog van. De a dolgok nem mindig azok és olyanok mint aminek látszanak. Tehát sok veszélyes dolog van amiről Isten nagyon jól tudja, hogy vesztünket okozhatják és féltő szeretettel próbál megóvni minket. Az egyik legveszélyesebb dolog az okkultizmus. Figyeljük meg a zsidó nép történetét. A pusztai vándorlás alatt nem volt ilyen jellegű veszély, mert ott biztonságban voltak... de a jövőre nézve kellett, hogy figyelmeztesse őket.

 

„Ha bevonulsz arra a földre, amelyet az Úr, a te Istened ad neked, ne tanuld el az ottani népektől az utálatos dolgokat. Ne akadjon közted senki, aki fiát vagy lányát arra készteti, hogy tűzön menjen át; aki jövendőmondásra, varázslásra, csillagjóslásra vagy boszorkányságra adja magát; aki bűbájosságot űz, szellemet vagy lelket kérdez; aki halottat idéz. Mert aki ilyet tesz, utálat tárgya az Úr szemében; az Úr, a te Istened emiatt az utálat miatt űzi el ezeket a népeket előled. Légy egészen hű az Úrhoz, a te Istenedhez. Ha ezek a népek, amelyeket elűzöl, hallgatnak is a jövendőmondókra meg a varázslókra, neked az Úr, a te Istened ezt nem engedi meg.”

Mtörv 18, 9-14

 

Mi lesz világossá ebből a részből? Van valami, amit Isten számukra készített. Egy nagy valami lehet, ha tudjuk, hogy mennyit vándoroltak miatta. Az Ígéret földje. Az a föld ahol majd beteljesülnek a reményeik, ahol végre az Úr igazságot szolgáltat nekik, ahol békességben élhetnek és örvendezve. Ez vár a népre, amikor Isten figyelmeztet: „Ha bevonulsz arra a földre… ne tanuld el az ottani népektől az utálatos dolgokat. És konkrétan megnevezi azokat a dolgokat:

 

Ne akadjon közted senki, aki fiát vagy lányát arra készteti, hogy tűzön menjen át; aki jövendőmondásra, varázslásra, csillagjóslásra vagy boszorkányságra adja magát;
aki bűbájosságot űz, szellemet vagy lelket kérdez; aki halottat idéz.” – felismertétek, miről van szó?

Olyan rejtett dolgok megismerésére irányuló próbálkozás, amit az ember a természetes megismerés eszközeivel nem tud feltárni.

Isten számodra is készített valamit. Neked is van helyed az ő országában. Be akarsz menni az ígéret földjére? Akkor légy őszinte, és állj Isten színe elé, hogy megvédhessen és megtisztíthasson. Azért mondjuk el ezeket, hogy ismerhessétek fel az ellenség csapdáit, ha pedig már beleestetek, akkor ismerjétek fel, hogy mibe keveredtetek.

Az okkultizmusra jellemző területek:

 • rejtett erők (fehér és fekete mágia)
 • elrejtett kapcsolatok (spiritizmus)
 • elrejtett tudás (ezoterika)

                                   
Jövendőmondás, csillagjóslás, boszorkányság, bűbájosság, halottidézés. Azért ezek nem olyan vészes dolgok, nem? Hát mi rossz van abban, hogy kicsit kipróbáljuk, és ami jó azt elsajátítjuk, hiszen ezek teljesen ártalmatlan dolgok, nem? Ezt mondja az ember. Ez a divatos. Érdekel, mit mond Isten? „Mert aki ilyet tesz, utálat tárgya az Úr szemében; az Úr, a te Istened emiatt az utálat miatt űzi el ezeket a népeket előled.” Ebből a mondatból látni lehet, hogy mennyire komoly veszélyről lehet szó ha Isten ilyen kemény dolgokat mond. Hogy utálatos előtte és ezek miatt a vétkek miatt nemzeteket töröl el a föld színéről. Milyen dologról lehet szó, ha az irgalmas és könyörületes Isten eltöröl egy népet miatta. Azt jelenti, hogy valami nagyon nagyon komoly dologról van szó, amivel nem lehet játszani, vagy félvállról venni.

Fontos megjegyezni, hogy nem egyeztethető össze, sőt teljesen ellentétes Isten szavával!

 

 • Ha az élő Istenen kívül bárki vagy bármi mástól kérünk vagy várunk természetfölötti segítséget, az mindig bálványimádás. A bálványimádás pedig az embert a sötétség erőivel hozza kapcsolatba, és így a Sátán lehetőséget kap arra, hogy befolyást gyakoroljon az életünkre.

 

 • Mi az okkultizmus célja? 

 

Az okkultizmussal az ördögnek az a célja, hogy kiűzzön Isten országából és elvesszünk – ez soha nem nyilvánvaló, hanem látszólag mást kínál a „kiválasztottaknak”.

 

„Ti azonban ne hallgassatok prófétáitokra, jósaitokra, álomlátóitokra, jövendőmondóitokra és varázslóitokra, akik azt mondják nektek: Nem fogjátok szolgálni Babilon királyát! Mert ezek hazugságot prófétálnak nektek, hogy eltávolítsanak titeket földetekről, hogy elűzzenek benneteket és elvesszetek.”

Jer 27, 9-10 „ ...”

Az okkultizmussal az ördögnek az a célja, hogy kiűzzön Isten országából és elvesszünk.

 

 • Az okkultizmus következményei:
 • A lelkiismeret eltompulása
 • Megengeded a gonosz lelkeknek, hogy tevékenykedjenek az életedben
 • kötelékek alakulnak ki, melyeken keresztül a gonosz lelkek erőteljes hatást tudnak rád gyakorolni
 • fokozatosan és észrevétlenül elferdül a szemléleted, a gondolkodásmódod (legrosszabb esetben a személyiséged), téveszmék alakulnak ki, hamis elvárások, hamis Istenkép, ezek miatt sérülések
 • erősebb kísértéseknek teszed ki magad
 • más területeken is sebezhetőbbé válsz
 • szellemi következmények és vonatkozások a családodra nézve (nem magánügy, nem csak téged érint)

 

 • „Azok közül pedig akik a rendkívüli dolgokat hajhászták, sokan összehordták a könyveket, és mindenki szeme láttára elégették. Megbecsülték azok értékét is és úgy találták, hogy az értékük ötvenezer ezüst. Így tehát az Úr igéje rendkívüli módon gyarapodott és megerősödött.”

ApCsel 19, 19-20

Azok, akik a rendkívüli dolgokat hajhászták... – ez a lelkület vezet az okkultizmushoz...az Úr igéje megerősödött – amikor az emberek komolyan elhatározták, hogy felhagynak az okkultizmussal és ennek jeleként az összes ilyen jellegű könyveiket elégették – pedig akkoriban nem úgy lehetett hozzájutni könyvekhez mint ma, bármelyik utcasarkon, hanem kézzel másolták a könyveket és rengeteg pénzt fizettek egy-egy tartalmasabb könyvért. Amikor ezeket elégették akkor az Úr igéje rendkívüli módon erősödött. Nem rendesen, hanem rendkívüli módon mert az egyik a másik rovására erősődik. Amikor a sátán országa virágzik, amikor az van megteremtve, akkor nem tud Isten országa gyarapodni. Amikor azonban lerombolják a gonosz uralmát akkor Isten országa épül és virágzik.

 

 • Mi az, ami motiválja, készteti az embert arra, hogy okkultizmussal foglalkozzon? Vannak bűnös hajlamok, amelyekre tud az ellenség építeni, hogy behálózzon.

 

 1. Bűnös kíváncsiságIsten rejtette el, mert veszélyt hordoz... te azon kívül akarsz valamit keresni, amit isten kinyilatkoztatott, mert az nem elég... Ehhez a kíváncsisághoz egy hamis Istenkép is társul, mert  azt feltételezed, hogy Isten azt rejtette el, ami jó – Ter 3, a jó és a rossz tudásának a fája – te jónak mondod azt amit Isten rossznak mond, mert te jobban tudod, te vagy a saját magad Istene...
 2. Az önmegváltásra való hajlam (te úgy akarsz üdvözülni, hogy te megérdemeljed, a saját érdemeidből, nem jó az ingyenes megváltás – jellemző a keleti vallásokra.

c)      Gőgösség – te különb vagy mint más egyszerű emberek... – ezzel foghatnak meg az           okkultizmus hirdetői – neked különleges képességeid vannak...

 1.  A mágia lelkülete – azaz manipulálni a természtefölöttit a saját akaratod megvalósításáért. Ez nagyon visszataszító dolog, kihasználni Istent, csak azért keresni őt, csak azért imádkozni, hogy kihasználjuk, hogy megkapjuk azt, amit el akarunk érni. (pl. Áron kapcsolgatja a villanyt)

 

Ha a fentiekben magadra ismersz, akkor nagyon vigyázz és legyél nagyon éber. Azonkívül, hogy éber vagy kell ismerd az okkultizmusra jellemző dolgokat és a csapdákat, hiszen az okkultizmus egy alattomos dolog, legtöbbször nem nyilvánvaló miről van szó. Ezen a téren nagy tudatlanság van az egyházban is, annak ellenére, hogy hivatalosan kiadtak dokumentumokat, amelyekben az egyház állást foglal az okkult dolgokkal kapcsolatban (Jézus Krisztus az élő víz hordozója), mégis tudatlanság van és sajnos nem beszélnek róla. Ez is elősegíti, hogy sok ember belekeveredik valamibe.

 

Istennek azonban fontos, hogy te merre mész. Vigyázni akar rád és meg akarja óvni az ő népét a rossztól. Ezért kell beszélni ezekről a dolgokról, hogy segítsen megkülönböztetni a  jót a rossztól, az igazi értéket a hamistól. Nagyon sok ember beleesik ezekbe a csapdákba, ezek divatos, menő dolgok. Ha veled is megtörtént, ne hibáztasd magad, de ismerd el. Az ellenségnek egy erőssége, hogy meg akar tartani a tévedésben, kimagyarázza, elsimítja, nem is bűn… Ha élni akarsz, ha Isten útján akarsz járni, akkor döntened kell, kinek hiszel.

 

III. Az okkultizmus területei:

 

 1. A hagyományos változatok
 2. A „New Age”

 

1. Az okkultizmus hagyományos változatai

 

a) babonaság

 • jelmagyarázás vagy jelentést hordozó tárgyak – négylevelű lóhere, patkó...
 • jelentést hordozó események – bagolyhuhogás, átmegy az úton egy fekete macska...
 • bizonyos napokhoz vagy eseményekhez fűződő hiedelmek – péntek szerencsétlen nap
 • manipulációk, azaz valamit tenni vagy nem tenni annak érdekében, hogy befolyásoljuk az eseményeket – esküvő napján üveget törni, hogy szerencsés legyen az ifjú pár vagy kiesett gyermekfogat kell elégetni a szerencsétlenség kivédésére, gyermeket köpködni, nehogy megverjék szemmel, piros szalagot kötni a gyermekek csuklójára, nehogy megverjék szemmel, ha mégis megverték szemmel akkor szenet oltani vagy vizet vetni, imalánc levél, hogy szerencsénk legyen...

 

b) jóslások, jövőkutatás – tarot kártyából, ólomöntéssel, tenyérből, kávézaccból, csillagok állásából, cérnára kötött gyűrűvel, lehet otthon, magadnak vagy másoknak vagy jóssal, jósnővel jósoltatni. A jóslásra pontosan ráillik az okkultizmus meghatározása – olyan rejtett dolgok megismerésére irányuló próbálkozás amelyet a természetes megismerés eszközeivel az ember nem tud feltárni.

A jóslás képessége nagyon ritkán jár egyedül, mert legtöbbször más okkult tevékenységgel kapcsolódik össze. A jós kapcsolatban lehet itteni vagy túlvilági lelkekkel akik elmondják a jövőt, sokszor démonok is lehetnek ezek. Ezért nagyon veszélyes, képzeljétek el, hogy nem azután alakítod az életedet ahogyan a Szentlélek vezetne, még az is sokkal jobb lenne, ha a saját fejed után mennél de a legrosszabb amikor ehelyett a halálos ellenséged útmutatásait követed. Először persze minden beigazolódik, hogy megnyerje a bizalmadat, azután amikor már kezdesz ráhagyatkozni, akkor kezdi lassan megvalósítani a tervét arra, ami az okkultizmussal az ördög célja: „hogy eltávolítson benneteket földetekről, hogy elűzzenek és elvesszetek.” – és ezekért az információkért még fizetünk is.

 

Dr. Gloria Polo Ortez – belecsapott a villám, túlvilági élménye volt:

Mert a gonosz elhiteti velük, hogy ebben semmi rossz nincs, így is a mennybe jutnak, mert ezzel senkinek sem ártunk. A démon vezeti őket, kihasználja, irányítja ravaszsággal, egy finoman, jól kifundált álnoksággal, ármánnyal.

 De elmondom önöknek, ha jósnőhöz mennek, teljesen mindegy, mit csinálnak ott. A bestia minden esetben megpecsételi önöket, ha boszorkánysághoz fordulnak, kártyavetőt keresnek fel vagy szellemekre esküsznek, asztalt táncoltatnak, spiritizmussal vagy asztrológiával foglalkoznak. Ezek miatt a hobbik miatt, amik ma nagyon divatosak, a gonosz megpecsételi önöket.

Egyszer egy barátnőmmel voltam egy helyen egy boszorkánynál, hogy megtudjam a jövőt. A bestia rám nyomta a pecsétet. Ettől a pillanattól kezdve elkezdett a gonosz belső nyugtalanságot, zavartságot, felzaklatást, éjszakai rémálmokat, félelmet, kínlódást, ijedtséget okozni.

Még az is megfordult a fejemben, hogy öngyilkos leszek. Sírtam, boldogtalannak éreztem magam, már nem találtam meg a békémet. Imádkoztam, de az Urat nagyon messze éreztem magamtól, már nem éreztem úgy az Úr közelségét, mint gyermekkoromban. Egyre jobban nehezemre esett imádkozni. Kinyitottam a gonosznak az ajtót.

 

c) álomfejtés – álmainknak természetfeletti jelleget ad, mindennek különleges jelentőséget adva magyarázza az álmokat.

d) betegségek gyógyítása titokzatos manipulációval – titkos mondások, varázsáldás, 10 Miatyánk elűzi a betegséget, kozmikus fülbevaló...

 

 

 1. A „New Age”

 

A New Age egy áltudományos jellegű álvallási mozgalom a XX. Század végén. Alapjaiban megtalálhatóak a reinkarnáció, az evolució nézetei, illetve egy ókori mentalitás amely egyrészt a zsidókeresztény kinyilatkoztatást támadja, másrészt egy befelé forduló, keleti jellegű önmegváltó gondolkodás jellemzi.

 

A New Age jelentése új kor, az a kor amikor a halak csillagképéből átmegyünk a vízöntő csillagképébe. A halak, a kereszténység ideje lejárt, most egy új kor, a vízöntő kora következik amikor nem Jézus krisztus által hanem titkos tudás és paranormális képességek segítségével fogjuk megvalósítani magunkat, eljutunk a megvilágosodásra és tökéletességre. Ránk ömlik egy víz és felszabadulnak bennünk a paranormális képességek.

 

Általános jellemzők amelyről rá lehet ismerni a New Age-re:

 

 • Titkos tudás – csak avatottaknak jár, nem akárki jutott el arra a szintre, hogy befogadhassa ezt a tudást. Persze a titkos tudást rejtő könyvet bármelyik sarkon megveheted.
 • Karma és reinkarnáció – a karma olyan mint egy lelki csomag amit előző életeidből magaddal hozol és attól függően, hogy azelőtt jót vagy rosszat cselekedtél, annál jobb vagy rosszabb a karmád és ez határozza meg, hogy mi fog veled történni. Ha rossz a karmád akkor sok betegség és szenvedés vár rád az elkövetett bűneid miatt, ha viszont már előző életeidben is sok jót tettél akkor jó  a karmád és jólét, egészség vár rád, egy magasabb szintről indulsz, ennek megfelelően a paranormális képességeid is jobban működnek... Ennek az elméletnek az a hibája, hogy egy hamis Istenképre épül, azt feltételezi, hogy minden rossz ami történik veled az a bűneid következményei, mindenért meg kell fizetni, mindent le kell vezekelni, a jó pedig nem Isten kegyelméből van hanem saját jótetteidnek köszönheted és saját erődből, saját érdemeid révén jutsz el a tökéletességre, az üdvösségre. Ez teljesen szemben áll A keresztény tanítással, mely egy szerető és irgalmas Istent mutat be, aki annyira szeretett minket, hogy még mielőtt megszülettünk, feláldozta egyetlen Fiát engesztelésül a mi és az egész világ össze bűneiért, ő már megfizette az árat helyettünk és az ő érdemei miatt teljesen ingyen üdvösségünk van amit semmiképp sem érdemelhetünk ki, csak hittel el kell fogadnunk. „Azért osztozunk Vele életében, hogy a halál után részesülhessünk feltámadásában is. Már az ószövetségi kinyilatkoztatás világosan beszél a halállal kapcsolatban:

 

„Mint felhő tovaszáll, eltűnik a távolban, nem tér az vissza akit az alvilág elnyelt. Házába sem mehet soha többé vissza és otthona sem látja soha viszont.”

Jób 8, 9-10

 

„A holtaknak soha többé nem lesz részük abban, ami a nap alatt végbemegy...”                         Préd, 9, 6b

 

„Az ember gonoszságában megölheti ugyan a másik embert, de az élet elszállt leheletét nem hozhatja vissza és az alvilágba sorolt lelket nem szabadíthatja ki”                                        Bölcs 16, 4

 

„Nemde egy élete van annak aki testből és lélekből áll?”                                                        Malakiás 2, 15a

 

„Az ember számára az a rendelkezés, hogy egyszer haljon meg és utána ítéletben legyen része”

Zsid 9, 27

 

A legerőteljesebb jelet Jézus kijelentése adja, amit a jobb latornak tett: „még ma velem leszel a paradicsomban!” – teljes egészében tagadja az újjászületés szükségességét. Annak a bűnös embernek a reinkarnáció értelmében sokszor meg kéne még születni, hogy lebűnhődje bűneit. Jézus mégsem azt írja elő a jobb latornak, hogy egy alacsonyabb rendű állatnak, vagy esetleg egy kitaszított és beteges embernek a testében születve szenvedje le tetteinek „karmáját”, hanem a mennyország feltámadt életét adja neki rögtön a megbocsátás jegyében, teljesen ingyen.”

(részlet Gál Péter – A New Age keresztény szemmel című könyvéből)

 • A beavatás szükségessége mint a New Age jellemzője – meg kell nyitni a csakrákat, az energiaközpontokat, hogy tudjál kommunikálni a kozmosszal és be tudd fogadni az információkat, a kozmosz energiáit és tovább is tudd adni azokat.
 • Guru vagy valamilyen lelki mester jelenléte
 • Pénzért – minden beavatás, tanítás, előrelépetés fokozatokba, kezelés, szolgáltatás pénzért történik szemben azzal, amit a szentírásban olvashatunk: „ingyen kaptátok, ingyen adjátok”
 • Energiák – Különféle, bizonytalan eredetű energiákról beszélnek, kozmosz energiája, erő, fény, belső erő, a tudatalatti hatalma, sohasem vagy csak nagyon ritkán esik szó Szentlélekről.

 

Ezek a New Age legjellegzetesebb vonásai, amelyek közül egy vagy több minden olyan mozgalomban, csoportban megtalálható, amelyik a New Age-hez tartozik. Tehát ha ezek közül egy vagy több megtalálható egy csoportban, társulatban, mozgalomban akkor az nagy valószínűséggel a New Age-hez tartozik. Van amikor ezt nyíltan vállalják, van amikor pedig tagadják, titkolják.

 

Sziszi TT

A New Age gondolkodást és módszereit tartalmazó csoportok, eszmék, iskolák:

 

 • A legkülönfélébb nyugati jógaiskolák – a jóga Indiában fejlődött ki, a buddhizmus és a hinduizmus alapján. A buddhizmus, amely nem tartja lényegesnek a teremtő istenben történő hitet, a jógában látja az utat a bölcsesség, a könyörületesség és a megértés felé. A jóga végső célja a megszabadulás (móksa) elérése, amely által a lélek kikerül a születés és a halál körforgásából. A jógi akkor éri el a megvilágosodást, amikor tudata megszűnik és megtapasztalja az egyesülés örömét. Az egyesülés történhet az egyéni lélekkel (Átmannal) vagy (Brahmannal), a teista hinduizmusban és a buddhizmus bizonyos formáiban pedig valamely istennel vagy istennővel. Több ága és fajtája van a jógának, mindegyikre jellemző, hogy van egy mester, egy guru aki egy földön elő valaki még akkor is, ha szerintük egy istenség megtestesítője. Erősen gyakorolják az önmegtartóztatást de az sokszor nagyon súlyos káros következményekkel jár. Nagyon sok család tönkrement miután az egyik fél jógázni kezdett egy komoly, konkrét formában. A jógagyakorlatok célja, hogy felébressze vagy felszabadítsa bennünk az ún. Kundalini kígyót. A jógik különféle teljesítményekkel akarják felhívni magukra a figyemet: van aki kétezer évig akar élni, volt aki láthatatlanná akart válni, volt aki titkos erők birtoklásával élettelen állatokat próbált feltámasztani. A megtisztulásra törekedve teljesen magába zárkózott meditációban vannak tudatosítva, hogy ő mindennel és mindenkivel egy, közben pedig mellette nem messze valaki éppen haldoklik az éhség miatt. Tisztelik a hangyákat is, hiszen nem lehet tudni kinek a lelke reinkarnálódott a hangyában. Ez viszont egyáltalán nem bibliai értelemben vett szeretetről van szó, hanem csak a reinkarnáció törvényeit tartják szem előtt. Megjelent a keresztény jóga. Ez állítólag meg van tisztítva minden rossztól és csak a jót, a lényeget tartották meg benne. Az azonban, hogy valaki azt mondja egy jógagyakorlatról, hogy megtisztította, az nem jelenti azt, hogy a gyakorlatok célja és jelentősége ugyanaz maradt mint előtte. Ha keresztényként, jószándékkal kísérletezel jógával, akkor is felszabadulhatnak gyanús eredetű energiák amelyekről nem tudjuk, hogyan hatnak és milyen démonok kezdenek el működni. A keresztény jóga egyik kedves testvérem szavai szerint „fából vaskarika” ugyanis a jóga az jóga marad, és nem lehet megkeresztelni! A jógában fontos szerepe van a különböző szimbólumoknak ugyanúgy, mint a varázslásban is. A szimbólumok lehetnek egy kép, egy ábra, egy testhelyzet, egy szó, egy mozgás, ami kifejez egy bizonyos dolgot. Egyáltalán nem esztétikai szerepe van, hanem használják valamire, hogy elérjenek valamit, ez a valami pedig néha bizonyos szellemi lények, démonok segítségül hívása. Ezek a démonok pedig joggal jöhetnek oda ahol kiteszik vagy használják a szimbólumokat, hiszen egyszer vagy többször nekik ajánlották fel azokat. Ezért nagyon veszélyesek az ártalmatlannak tűnő szimbólumok, mert önmagukban ártanak. Ezeket a szimbólumokat is használja a jóga ahhoz, hogy elérje célját, azaz, hogy gyakorlatok és egy életmód segítségével a lelki energiát felszabadítsa (Kundalini kígyó) és eljusson a tökéletességre (karma, evolúciós képlet).

- Nyugaton az ötvenes években vált népszerűvé a hatha jóga. Ezidőtájt kezdett érdeklődni a Beatles is a transzcendentális meditáció iránt, amelyet Maharishi Mahesh Jógi dolgozott ki.

- A bhakti jóga egyik képviselője 1966-ban megalapította a Krisna-tudat Nemzetközi Szervezetét, ismertebb nevén a Hare Krisna mozgalmat

 

 • Transzcendentális Meditáció (TM) – Egy jógi találta fel, egyfajta elmélkedés, ami azt ígéri, hogy felszabadít a feszültségek alól, megnövekszik a tanulási teljesítmény, eléred a teljes nyugalmat, csökkenti a stressz hatásait, javítja az egészséget, elősegíti az egyén fejlődését és boldogságát és megteremt egy világbéke-szerű dolgot. Mindezek elérésében nagyon fontos szerepe van egy jógaszerű tudat állapotnak, amely közben a tudat beléphet a transzcendentális lét csendjébe, közben pedig különféle tökéletességekre is el lehet jutni, mint a levitáció. Azt hirdették, hogy a TM révén csökkenne a bűnözés, és általánosságban egy jobb világ lenne. Miután ilyen jellegű kísérleteket tettek, persze azután is rengeteg háború tört ki és Amerikában betiltották a TM nyilvános propagálását. Híres emberek, akik megtanulták és foglalkoztak vele: Beatles, Clint Eastwood, Mia Farrow. David Lynch létrehozta a David Lynch Foundation nevű alapítványt annak érdekében, hogy az Egyesült Államokban minden diák megtanulhassa a TM-et. Ő maga a saját vagyonából 400 ezer dollárt ajánlott fel erre a célra.
  • Dianetika – L. Ron Hubbard által az 1940-es években kidolgozott módszer mely szerinte "az emberi elme működésének tudománya". A tudományos világ által nem elismert, széles körben vitatott módszer, segítségével Hubbard állítása szerint legyőzhetőek a nem kívánatos érzések, irracionális félelmek és pszichoszomatikus betegségek. A szcientológia- egyház vallási gyakorlatának része.

A dianetika technikáit használó személyek tömegesen kezdtek "előző életi" tapasztalatokról, emlékekről beszámolni, valamint mivel ugyancsak tömegesen léptek ki a testükből és számoltak be testen kívüli érzékelésről a dianetika használata közben vagy után – az a kérdés kezdte foglalkoztatni, hogy „ki használja” az elmét.

Spanyol nyelven jelent meg a Szekták Enciklopédikus Szótára című kötet, s ez alkalomból ennek szerzője, Manuel Guerra Gómez, a burgosi egyetem nyugalmazott vallástörténet-professzora összefoglalta a szcientológia főbb jellemzőit, sajátosságait.

A szcientológia valójában egy vallássá átalakított pszichotechnika, amelynek nincsen szüksége sem hitre, sem hitvallásra. Valójában egy alkalmazott vallási filozófia ez, hisz nincs miben hinni, csak tenni kell valamit. Az értelem által önbizalomra teszünk szert, s így „szuper-emberekké” válunk – mondotta Guerra professzor.

A belépéskor meghallgatásra kerül sor, egy energia mérő nevű szerkezet segítségével. Már ekkor minden elhangzó szót hangszalagra vagy filmre rögzítenek, hogy ezt később, egy esetleges kilépési szándék esetén felhasználhassák a meghallgatott személy ellen. A meghallgatást egyre dráguló tanfolyamok követik. Franciaországban egy férfi öngyilkos lett, mert nem tudta a szükséges pénzt előteremteni. Felesége beperelte Jean J. Mazieer-t a lyoni szcientológia-egyház vezetőjét, s a pert meg is nyerte, a férfit 18 hónapi börtönbüntetésre ítélték.

Guerra professzor szerint a szcientológia szekta.

A tudós hozzátette, hogy ez a szekta azért összeegyeztethetetlen a katolikus hittel, mert követői hisznek a reinkarnációban, a lélek önerőből való megtisztításában, s olyan istent vallanak, akinek nincs befolyása sem a személyek életére, sem a nemzetek történelmére.

Az emberektől távoli, rájuk hatással nem lévő istent vall, s ezért nem teszi szükségessé az erkölcsi élet megjobbítását, megváltoztatását, vagyis a morális megtérést. Németországban, az egyébként liberálisnak elismert Franciaországban és Görögországban betiltották a szcientológiát. Németországban a Mission Impossible című filmet azért bojkottálták, mert annak bevételei jelentős részben a Szcientológia Egyházat gyarapították, hisz a főszereplő, Tom Cruise is ehhez a közösséghez tartozik. Míg 1996-ban a német kormány egy jegyzékben azt írta, hogy a szcientológia „nagyon veszélyes és totalitárius tendenciákat mutat fel”, addig az Amerikai Egyesült Államokban 1993. óta egy megítélés alá esik a történelmi egyházakkal. Magyarországon sem jobb a helyzet, ahol sajnos több más szekta is működik büntetlenül, a nagy egyházakkal egyenlő jogokat élvezve.

 

 • Homeopátia

A homeopátia egy alternatív gyógymód, a homeopaták nézete szerint a betegségek olyan szerekkel kezelhetők, melyek egy egészséges emberben a betegséghez hasonló tüneteket váltanak ki. Állításuk szerint sorozatos hígítással és az egyes hígítások közötti rázással megszüntethetők a szer toxikus hatásai, míg a vivőanyag (többnyire víz, alkohol vagy cukor) megőrzi a szer tulajdonságait. A végtermék gyakran annyira híg, hogy vegyileg megkülönböztethetetlen a tiszta vivőanyagtól – ezért mondta Dr. Kovács Gábor atya a homeopátiáról, hogy gyógyító semmi – a hatóanyag annyira fel van oldva, hogy kémiailag nem kimutatható. A homeopátia placebohatáson (látszólagos gyógyszer, valódi beavatkozás vagy hatóanyag nélkül) túli hatásosságát a tudományos és klinikai tények nem támasztják alá. A homeopátiás készítmények gyakran oly mértékig vannak hígítva, hogy az eredeti oldatból csak csekély valószínűséggel kerül akár egyetlen molekula is a végtermékbe. A homeopátia a szereivel inkább a szervezet öngyógyítását próbálja bekapcsolni. A potenciálás: sorozatos hígítás és összerázás (más néven energetizálás, dinamizálás vagy potenciálás) során az anyagoknak egészen új, addig ismeretlen gyógyító tulajdonságai kerülnek napvilágra.

Előnyei: nincs benne mérgező anyag, olcsó.

Hátrányai: nincs tudományos alapja (A homeopátia túlnyomórészt ma is a Hahnemann által kétszáz éve lefektetett elméleten alapszik, mely bizonyítást már saját korában sem nyert, és a mai tudományos felfogással is összegyeztethetetlen.) egyetlen olyan szakszerű és reprodukálható klinikai vizsgálat sincs, mely hatásosságát akár csak egyetlen esetben is alátámasztaná. Veszélyt jelenthet, ha a homeopata lebeszéli páciensét a hagyományos orvoslás alkalmazásáról.

Ha mégis van hatása a homeopátiás kezelésnek annak két oka lehet: vagy a placebohatás vagy démoni eredetű.

 

 • Maria Treben és az „Isten patikája” – gyógynövények kombinációját használja, ajánlja a betegségek gyógyítására.

Maria Treben Egészség Isten patikájából könyvének előszójából idézek, mindjárt az első oldalon ezt írja: „Amennyiben elmarad a javulás, vagy az eredmény nem kielégítő, akkor alkalmasint geopatogén zónák vannak a lakásunkban vagy munkahelyünkön. Ilyenkor kérjünk fel egy tapasztalt varázsvesszős érckutatót, hogy keresse meg nékünk a sugárzásmentes helyeket." Ez mindenképpen magáért beszél.

A gond nem is a gyógynövényekkel van, amelyek természetesen nagyon egészségesek és sokszor gyógyító hatásúak, a baj a keverékek öszeállításával van. A könyve első kiadásaiban Maria Treben az előszóban megköszöni mindazok segítségét, akik hozzájárultak a könyv létrejöttéhez, különösen annak a boszorkánynak vagy javasasszonynak, akitől a recepteket szerezte. Persze az azóta már meghalt, de továbbra is tartják a kapcsolatot és azóta is újabb recepteket küld neki. A keverékeknek pedig a származása igencsak meghatározza a hatását, függetlenül attól, hogy azt mondjuk róla, hogy Isten patikájából származik. Ugyanolyan, mint a keresztény jóga – hamis.

 

 • Akupunktúra – A régi kínai tanítás szerint az emberi testben csatornákon át áramlik a csí, az életenergia. A tűk beszúrási pontja az ún. meridiánok mellett sorakoznak, minden pontnak külön legendája volt.  Annak az életerőnek, pedig amiről beszélnek két összetevője van: a jing és a jang. Amikor pedig felborul a harmónia a kettő között akkor alakulnak ki a betegségek. A tűk beszúrásával az akupunktúrás kezelés az energiákat onnan ahol fölösleg van, oda irányítja ahol hiány van így visszaállítja az egyensúlyt a jing és a jang között és az ember meggyógyul. Ennek az elméletnek viszont semmilyen tudományos alapja nincs, a testben azokon a pontokon semmilyen csatornák nincsenek, semmilyen különleges energia nem áramlik a testben. Az akupunktúra taoizmuson alapszik, a jing és a jang pedig a jó és a rossz jelképe. Az elmélet szerint minden jóban van valami rossz és minden rosszban van valami jó, közöttük pedig harmóniát kell teremteni. Ez egyáltalán nem állja meg a helyét, hiszen ha az abszolút jót szemléljük, Isten személyét, benne semmi rossz nincs, a sötétségben nincs világosság, a szentírás szerint a kettő teljesen kizárja egymást, vagy az egyik van jelen valahol, vagy a másik. Vagy az egyiket követed, vagy a másikat. A rosszat, a konkolyt kigyomlálják és nem hozzák harmóniába a jóval. Tehát maga az akupunktúra alapja nem egyezik a keresztény tanítással, a kutatások pedig kimutatták, hogy sok esetben káros mellékhatásai vannak az akupunktúrás kezelésnek, persze erről nem szoktak beszélni, maga egy zen buddhista írta, hogy bizonyos esetekben ők maguk sem tudják mi lesz a kimenetele a kezelésnek, idézet: ”megesik az is, hogyha a  tűszúrásos vagy moxaégetéses kezeléshez folyamodunk, végzetes lesz az eredmény és meleg tavaszokon teljesen hatástalan a kezelés. Olyannyira, hogy akik alávetik magukat ezeknek a gyógyásztai eljárásoknak, szakadatlanul gyöngülnek, mígnem a halál elviszi őket és ettől a félelem nem óv meg.”

 

 • Reiki – egyetemes életenergiát jelent, a résztvevők egy-egy „behangoláson” kapják meg ezt az energiát. Egy japán mester hozta létre a reikit, amikor kutatni kezdett, hogy megtalálja a módját, hogyan tehet Jézushoz hasonló csodákat. Egyesek szerint szent buddhista könyveket mások szerint jóga iratokat tanulmányozott. A tibeti tanulmányozásai után egy zen buddhista kolostorban egy meditáció után egy fénynyaláb jelent meg és megkapta a reikit. A beavatásokon pénzért lehet újabb és újabb fokozatokra jutni. Az okkultizmus több jellemzője jelen van: a beavatás, a guru, a pénz, az energia.

 

 

 • Feng Shui – kínai térrendezés

Nagy tévedésben él azonban az, aki úgy véli a Feng Shui tudománya csupán annyit jelent, hogy valaki pénzfüzéreket aggat a kassza fölé a nagyobb bevétel reményében vagy a boldog igen kimondásának pillanatában készült fotó elhelyezése a hitvesi ágy mellett örök garanciául szolgál a házastársi hűségre. A tárgyak elhelyezése természetesen fontos része e tanításnak, ám aki elmélyed a térrendezés tudományában, megérti, hogyan működik a világ, milyen erők vezérlik, mi az ember szerepe a Földön, megismeri saját belső természetét, feltárul előtte életének küldetése, megnyílik előtte más emberek sorsa, értelmezni tudja a betegségek jelentését, a látszólagos véletleneket. Ez az ősi önismereti módszer, szellemi út segít a környezetben megteremtett rend által megismerni a belső világ rendjét, leküzdeni az örök emberi gyarlóságokat, oldani a magányt, a félelmet, az elszigeteltséget, az önzést.

Talán a világ egyik legősibb kultúrhagyományáról van szó, amelynek írott emlékei is több ezer évesek. Filozófiai alapját a taoizmus, a yin és yang kettősségének elmélete, a csí-áramlás törvényszerűségeinek megfigyelése, az öt elem tana és a Ji csing képezi.

Azt állítják, hogy a térmágia, fehér mágia, nem árt senkinek, csak egy olyan pozitív energiateret hoz létre, amiben az adott életterülettel összefüggő kívánágok megvalósulhatnak.

Feng shui eszközök:

Kvarckristály: A csiszolt (vagy csiszolatlan) kristály esetleg üveggömb nagyon hatékony feng shui eszköz a qi megtartására és erősítésére egy adott területen, illetve alkalmas arra is, hogy a qi-t bizonyos irányokból el- vagy azokba terelje.. (a kristályok előszeretettel vannak használva több okkult praktikában, általában megvarázsolják őket bizonyos céllal, « információkkal » látják el őket melyek azután befolyásolnak de nem biztos hogy úgy ahogy azt az ember elképzeli…)

Csobogó, Szélcsengő – nem cask díszek, szellemi rendeltetésük van, amit nem ismersz

Konkrét példák:

 • darumadár fém teknősbékán – harmonikus életet biztosít, megvéd  baelesetektől és betegségtől – ára 100 Ron
 • a kívánság malma – A malmot az óramutatók járásának irányába kell forgatni 100szor, miközben vizualizáljuk kívánságunk teljesülését. 50 Ron
 • Fém papagály, amely teljesíti kívánságainkat - A feng shui filozófia szerint a madarak a hírek jelképei. Ez a papagáj a has anal nyílik, oda be kell tegyünk egy papírdarabot a kívánságainkkal. A papagájt az írodába vagy a lakásba tegyük, úgy helyezve mintha felénk repülne és a papagáj segíteni fog a kívánságaink teljesítsésében. Ha mégis kitartanak a szerencsétlenségek, akkor fordítsuk meg a papagájt, mintha tőlünk elfelé repülne, így elviszi a balszerencsét és a negative enenergiákat másfelé – 250 Ron
 • Rózsaszín kvarckristály –  Ennek a kristálynak különleges energiát hordoz, mely az önmegvalósításban, megvilágosodásban és belső békében segít. Ez a kristály átalakítja az összes lelki fájdalmat, átveszzi azokat és amikor már telítődött, akkor összetörik.  Ára 200 Ron

A Feng shui nem tekinthető hasznos segítségnek a lakótér berendezésében és más alkalmazásaiban sem fogadható el, mivel annak ellenére, hogy nagy mértékben tartalmazza a természeti népek megfigyeléseiből levont következtetéseket, ugyanolyan mértékben tartalmaz mágikus, okkult elemeket, melyek elfogadhatatlanok egy hívő keresztény ember számára. Sem a kétkedés a mágikus elemekben, sem a jószándék nem óvhatnak meg a Feng shui szellemi hátterének behatásaitól, hanem azok alattomosan megbújva előbb vagy utóbb kifejtik megtévesztő és destruktív hatásukat, melyek szellemi és fizikai hanyatláshoz vezetnek.

Ezért óvja Isten minden gyermekét a rossztól, és helyette szeretettel nyújtja ingyenes ajándékait, melyeket ha hittel és bizalommal elfogadunk akkor szerető Atyánk áldása életünk minden területét be fogja tölteni, szívünkben olyan békessé és öröm fog lakozni, melyet a világ nem adhat, sem mágikus dolgok segítségével el nem érhetünk soha, életünk végén pedig boldog örömmel foglalhatjuk el azt a helyet, melyet Isten az őt szeretőknek készített.

 • Radiesztézia – fokozatosan felépülő áltudományos és álvallásos jellegű dolog. Megvan benne az elmélet, miszerint többre vagyunk képesek, csak fel kell szabadítani magunkban az energiákat. Minden energiával rendelkezik, a föld, a tárgyak, a növények, az ember. Megkülönböztetnek jó és rossz energiákat. A résztvevők több beavatáson mennek át és fokozatosan megtanulják ezeket az energiákat befolyásolni vagy irányítani, amelyet inga segítségével mérnek be. Az inga segítségével megfelelően koncentrálva mindent meg tudnak mondani bárkiről, bármivel kapcsolatban. Mindennek vallásos színezetet adnak, szent célokat emlegetnek. Ugyanakkor jelen van a reinkarnációba és karmába vetett hit, az ember pedig paranormális képességei révén maga is mintegy istenné válik és megpróbál uralkodni betegségek felett, néha még a halál felett is. A radiesztéziás tanfolyamokon megismert tudás titkos, súlyos fenyegetések és átkok gátolják a beavatottakat, hogy kívülállóknak elmondják amit tanultak, a meditációs beavatásokon pedig a legfőbb vezetőn kívül senki nem tudja mi történik igazán, milyen energiák és milyen szellemi lények vannak segítségül hívva, hanem mindenki az ő akaratának megvalósulására koncentrál. Nagyon jól felépített rendszerről van szó, mindent meg tudnak magyarázni megvalósul, hogy „álkrisztisok és álpróféták lápnek fel, hogy ha lehet még a választottakat is félrevezessék.”
 • Agykontroll – egy olyan módszer, ami szuperembereket teremt: aki gyorsan tanul, és agya segítségével mindent uralni tud – saját magát, a környezetét és másokat is. Az agykontroll egy olyan mély meditációs szintre jutás, amelyben eléred, hogy saját tudatod vegye át az irányítást. Az agykontroll Jose Silva nevéhez fűződik akinek furcsa Istenfogalmai voltak: sokat foglakozott parapszihológiával, nem engedi, hogy Isten oldja meg a problémáit, hanem agya segítségével mindenben a maga ura akar lenni. A meditálás célja szerinte az, hogy végleg eltűnjön a bűntudat. Nagyon felmagasztalja az álomkontrollt, mert szerinte általa életünk isteneivé válunk és többek között szétfoszlik a lelkiismeret kényszere is. Tehát szabad utat nyit minden utálatos és mocskos bűnnek. Silva a babonákat nagy bölcsességeknek tartja. Az agykontroll által nemcsak saját elménk felett uralkodunk, hanem mások agya felett is. A meditációkban tudatukat kivetítik testükön kívül. Belevetítik magukat mások álmaiba, hogy jobban megértsék azok problémáit és a mély tudatállapotukban úgy irányítják az ember sejtjei is akár, hogy az jó irányba alakuljon, meggyógyuljon. Vannak láthatatlan intelligenciák, amelyek segítségükre lehetnek, tanácsadóknak hívják őket, ezek a tanácsadó meghalt emberek is lehetnek, pl. Albert Einstein, vagy Shakespeare. Sokszor előfordult, hogy miután meghívták ezeket segíteni meg is jelentek az ember elméjében, de egyáltalán nem voltak az uralma alatt, hanem azt tették, amit akartak, idegesítették, zaklatták. Mert valójában gonosz lelkek voltak, akik nem tanácsadók, hanem átvették az uralmat az egyén agyában. Konkrétan egy tanfolyam végén megkérik a hallgatót, hogy engedje meg két démoni szellem behatolását és azt, hogy azok befolyásolják véleményét, döntéseit. Az agykontrol ártalmatlannak és jónak tűnik de nagyon, nagyon veszélyes, teljesen ellentétes a keresztény elvekkel, utálatos Isten előtt.  Illetékesek, orvosok, pszihológusok és kutatók nyilatkozták, hogy a Silva féle agykontroll olyan állapotokat hoz létre, amelyek a transzhoz hasonlóak. Ilyen állapotban az emberek megnyílnak a gonosz szellemek által való birtokbavételre.

 

 • Spiritizmus – túlvilági lelkekkel való érintkezés, szellemidézés egy médium segítségével. Nagyon régi eredetű, modernebb változatának egyik alapítója egy szellemtől kapta a kinyilatkoztatást az új vallás megszerkesztéséhez. A sugallt vallás célja az volt, hogy kiszorítson minden más vallást, elsősorban a kereszténységet. A spiritizmust „chanelling”- nek is nevezik, azt jelenti csatorna a túlvilágra. A szellemek sokaknak könyveket diktáltak és több szektaalapító is szellemektől kapta tanait. A spiritizmus tagad minden lényeges keresztény igazságot: Szentháromság, Krisztus istensége, megváltás, egyház, örök élet. Mivel az elhunytak egészen a Teremtő uralma alá kerültek, a keresztény kinyilatkoztatás megtiltja azokat az akár játékos akár vakmerő kísérleteket, bármilyen módon, amelyekkel az ember kapcsolatba akar lépni velük:

 

„Ne forduljatok halottlátókhoz, ne keressétek fel a jósokat, mert beszennyezitek magatokat.”

Lev 19, 31

 

„Aki halottlátókhoz vagy jósokhoz megy, hogy velük együtt varázslást űzzön, az ilyen embernek ellen fordulok és kiirtom népemből.”

Lev 20,6

Egy olasz teológus, Giuseppe de Rosa a szentírás tanítása és az egyház tapasztalatai alapján azt mondta: „azt mindenképpen ki kell zárni, hogy a megidézett szellemek az elhunytak lelkei volnának.”

1917 április 24.-én feltettek egy kérdést a Hittani Kongregációhoz: „médiumok közreműködésével vagy anélkül, élve vagy nem élve a hipnotizálás lehetőségével szabad-e részt venni bármilyenfajra spiritiszta megnyilvánuláson vagy rendezvényen, továbbá olyanokon, amelyek a becsületesség és jámborság látszatát keltik, szabad-e kérdezni a szellemeket vagy lelkeket, meghallgatni válaszukat vagy szabad-e akárcsak csendes szemlélőként is jelen lenni, akár hallgatólagosan vagy kifejezetten tiltakozva azellen, hogy bármi közünk is volna gonosz szellemekhez?” A Kongregáció válsza egyértelmű nem volt és ezt a választ 1917 április 26.-án XV. Benedek megerősítette.

 

 • Asztrológia – a csillagjóslás arra irányul, hogy a rejtett dolgokat, a jövőt megismerjük. „Vigyázzatok, hogy senki félre ne vezessen benneteket bölcselkedéssel és hamis tanítással, ami emberi hagyományon és világi elemeken (csillagok) alapszik, nem pedig Krisztuson.”- Kol 2, 8  A mi sorsunkat nem irányíthatja és nem is irányítják a csillagok, mert Isten az aki mindenek fölött áll nem pedig a csillagok amiket Ő alkotott, az Ő törvényei pedig a természeti világ törvényei felett vannak. Az egyház a szentírás alapján elítélte az asztrológiát: „ha valaki azt gondolja, hogy hinnie kell az asztrológiában, legyen kiközösítve” – mondta ki 400-ban az I. Toledói zsinat.
 • Zene –  sok együttes szakosodott a hallgatóság tudatalatti befolyásolására - természetesen negatív irányba (más médiumokban - tv, rádió, film, sajtó - ezek a módszerek tiltottak). A szövegekben megtalálható a kábítószer és a szexuális szabadosság "egyszerû népszerûsítésétõl" kezdve, mindenféle érték és társadalmi rend tagadására való felhíváson keresztül a gyilkosságra, öngyilkosságra és általában az erõszakra való nyilt buzdítás is. Az ilyen együttesek száma sokkal nagyobb, mint gondolnánk: heavy metal, ACDC, IRON MAIDEN, KISS, ROLLING STONES, METALLICA, BEATLES, meditációs zene, ezoterikus zene.

 

 • A New Age-hez tartoznak még: Hare Krisna mozgalom, Kozmikus lovasok, Sai Baba, parapszihológia, álom tréning, tudattechnológia, Däniken és az UFO hit, Alpha – Theta tréning, különféle természetgyógyászati terápiák (alak, érzelemterápia), regresszioterápia, bioenergetika, légzésterápia, biofeedback, pszihotronika, Pí víz, pszihomasszázs, aura és írisz vicsgálat, fényadás, önhiphózis, időutazás, pozitív gondolkodás, telepátia, pszihokinézis, inga és varázsvessző használat, távolba ható erők, testi energiák (chakra, kundalini), Szervetlen energiák (földsugárzások, erőpontok, kövek és kristályok sugárzása, amulettek, talizmánok, piramishatás), jóslási módszerek, Feng Shui asztalmozgatás, kapcsolat szellemi mesterekkel, kapcsolatok gonosz szellemekkel (sátánizmus), reinkarnációs tapasztalatok, kapcsolat UFO-kkal vagy más bolygók lényeivel, olyan keleti küzdősportok akik meditációs módszerrel dolgoznak.

 

 • Ősmagyar táltos egyház – sámánizmus. A táltos egyház nagyon elterjedt mostanában. A táltos egyház nagyon szoros összefüggésben áll a magyarsággal. A magyarság eredetében keresi az értékeket. Ez az eredet azonban a pogányságban van, ami teljesen ellentétes a keresztény hittel. A legfőbb hatalom „az ég istene” nem azonos a mindenható egyetlen Istennel, hanem egy a több isten közül. A nacionalisták használják a táltosságot, a táltosok pedig a nacionalizmust, hogy vonzzák az embereket. Az Ősmagyar táltos egyház egy nyílt pogányság. A sámánizmus pedig önmegváltás. Hitük szerint a sámán össze tudja kötni az eget a földdel, míg számunkra az egyetlen aki áthidalta a szakadékot Isten és ember között az Jézus Krisztus. A sámán túlvilági utazásai során megkeresi és visszahozza az eltévedt lelkeket, de nem szeretetből, hanem néha kényszerből, mert ő a kiválasztott és nincs mit tenni. A sámánizmus mágia. Jelen van az elváltozott tudatállapot technikája, amelyet zene, tánc és drogok segítségével érnek el. A révületben a sámánok természetfeletti dolgokra képesek, mezítláb járnak izzó vason, éles késsel belevágnak az arcukba  anélkül, hogy bármilyen nyoma lenne, tárgyak lebegését idézik elő és nyelveken szólnak. Erről tesznek tanúságot hiteles európai utazók beszámolói, pl. Mircea Eliade. Ha ezek a jelenségek valódiak, a keresztény hit démoni eredetűnek vallja.

 

 • Eneagram csoportok, eszmék, iskolák

Kilenc személyiségtípus révén, s ezeknek is a negatív vonásait kiemelve hív az ,,önmegismerésre'' egy keresztény kiadó által a közelmúltban magyarul is megjelentetett eneagram könyv. Szerzői amerikai katolikus szerzetesek. Az eneagram népszerűsítésében jelentôs szerepe van annak a kaliforniai Esalen Intézetnek, amely a New Age első számú központja. Kurzusokat tartanak jóga pozíciókban. Az okkultizmus Oscar Ichazo életére és írásaira is befolyást gyakorolt. Hatévesen kezdett el testen kívüli megtapasztalásokat szerezni, mely az egyházból való kiábrándulásához vezetett. Nem tudta elfogadni a Katolikus Egyház pokolról és mennyről szóló tanításait. Később ,,rájött'', hogy az én-ben létezni jelenti az igazi poklot. Hogy kontrollálni tudja a tudatát, tanulmányozta a keleti küzdősportokat, a Zent, az Andok Indián gondolatot, a hallucinogén drogokat, a sámánizmust, a jógát, a hipnózist és a pszichológiát. Bolíviában és Argentínában csatlakozott ezoterikus csoportokhoz, továbbá Hong Kongba, Indiába és Tibetbe utazott, hogy a miszticizmusról tanuljon. Bizonyított tény, hogy instrukciókat kapott egy magasabb személytől, akit „Metatronnak, az arkangyalok hercegének” hívtak. Csoportjának tagjai alacsonyabb rendű szellemekkel érintkeztek meditáció és mantra segítségével.

Az eneagram célja különbözik a kereszténységétől. Gurdijeffet és Ichazót nagy mértékben befolyásolták Keleten tett utazásaik, mint ahogy ezt be is vallották. Ott tanulták, hogy a meditáció és a magunkon végzett munka célja a megvilágosodás, a megváltozott tudatállapot (MTA) vagy nirvána. Ez a cél légző gyakorlatok, jóga, meditáció, szufi táncok, küzdősportok és egyéb más gyakorlatok és filozófiák segítségével érhető el.

 

 

 

 „Ne akadjon közötted senki aki fiát vagy lányát arra készteti, hogy tűzön menjen át, aki jövendőmondásra, varázslásra, csillagjóslásra vagy boszorkányságra adja magát, aki bűbájosságot űz, szellemet vagy lelket kérdez, aki halottat idéz. Mert aki ilyet tesz , utálat tárgya az Úr szemében, az Úr, a te Istened emiatt az utálat miatt űzi el ezeket a népeket előled. Légy hű egészen az Úrhoz, a te Istenedhez. Ha ezek a népek ... hallgatnak is a jövendőmondókra meg a varázslókra, neked az Úr, a te Istenek ezt nem engedi meg.” – mert szeret.

Mtörv 18, 9-14

 

Nagyvárad, 2009-06-13

Perei László

 

Ajánlott szakirodalom: http://www.karizmatikus.hu/teveszme.htm

 

A fenti munka összeállításában segítségünkre voltak személyes tapasztalataink és ismereteink, Gál Péter atya „A New Age keresztény szemmel” című könyve, „Jézus Krisztus az élő víz hordozója” című egyházi dokumentum,  lelkigyakorlatok, más testvérek tanításai, tapasztalatai illetve a jelölt források.

magyar