Tervek

Közösségünk hivatása:

  1. Hogy hirdesse az evangéliumot és képezzen ki olyan világiakat, akik képesek az evangéliumot, megélni és továbbadni szavaikkal és életükkel, hatékonyan tanuságot tenni Jézus Krisztusról, felvállalva azt a hivatást ami az általános papságból fakad.
  2. Segíteni abban, hogy az egyházmegye minden plébániáján alakuljanak krisztusi kisközösségek, amelyek kovászként hatnak az egész plébánia életére és ezek számára vezetőket képezzen ki.
  3. Figyelembe véve egyházmegyénk sajátosságait, együttműködni más felekezetű keresztény testvéreinkkel Isten országának építésében és előmozdítani a velük való egységet.

 

Mindezeket a II. Vatikáni Zsinat és az azóta kiadott egyházi dokumentumok szellemében,az egyházmegye püspökének való engedelmességben kívánjuk tenni, együttműködésben a papsággal és minden jóakaratu emberrel.

magyar